Gå tilbake til:
Du er her:

Vil starte arbeid med å fjerne bossdeponi på Slettebakken

Byrådet anbefales at det gjøres gjennomføringsvedtak for å starte opp arbeidet med å erstatte bossdeponiet med rene masser slik at all forurensning i deponiet fjernes.

Slettebakken er det første prosjektet hvor en sanerer et gammelt deponi av denne størrelsen i Norge.

Slik skal det gjøres

Det vil først bli laget avskjærende grøfter for å føre overvann utenom deponiet. Steg to vil være å drenere vann ut fra selve deponiet. I steg tre fjernes deponi og underliggende løsmasser. Avslutningsvis vil det fylles med rene, stabiliserende masser.

Bra for miljøet og for videre utvikling av området

Byrådet understreker at sanering og miljøsikring av Slettebakken vil føre til betydelig bedre miljø, spesielt med tanke på å hindre avrenning av sigevann til nærliggende vann. Videre peker byrådet blant annet på at området har stort potensiale for fremtidig utvikling til idretts- og rekreasjonsformål, og gjennom å gjøre det mulig å etablere eventuelle erstatningsbygg for dagens idrettshaller raskt.

Arbeidet er planlagt å starte i april og er forventet ferdig i 2024. Kostnadsrammen for prosjektet er 321 millioner.

Les dokumentene i saken

Les også mer om arbeidet med deponiet på Slettebakken på under sidene "Vi bygger Bergen"

Flere artikler