Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsbilde Slettebakken
Dronebilde over Slettebakken avfallsdeponi tatt i september 2020.
Bilde: Bergen kommune

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med å planlegge fjerningen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

stor vanndam
I regnperioder fylles området i nord opp av vann. Etter at Bymiljøetaten satte ned sluk sommeren 2019 har vannstanden sunket betraktelig.
Bilde: Endre Hausvik

– Prosjektet er teknisk og miljømessig krevende, og det kreves nøye planlegging før vi går i gang med selve saneringen, sier prosjektleder Gry Stenersen ved Bymiljøetaten.

Planlegging av hvordan avfallet skal fjernes pågår. 

Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken var brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. Den gamle avfallsfyllingen ble anlagt uten bunntetting eller oppsamlingssystem for sigevann og er en av forurensningskildene som drenerer til Tveitevannet. I bunnen av Tveitevannet er det meget høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB. Undersøkelser av avfallet i deponiet viser at opptil 80% stammer fra husholdningene. 26.juni 2013 vedtok bystyret at Slettebakken avfallsdeponi skal saneres fullstendig, og at finansieringen fordeles mellom renovasjonsavgiften (80%) og bykassen (20%).

Fullstendig sanering innebærer masseutskiftning av avfallet i deponiet.

gammelt bilde av avfallsdeponiet i bruk
Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken var brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961.
Bilde: Bergen byarkiv

Avfallet som fjernes skal håndteres på miljømessige gode måter. Enkelte av avfallsfraksjonene kan det være fornuftig å forsøke å gjenvinne.

Pågående arbeid

I mai 2020 startet arbeidet med å fjerne overvannet på Slettebakken. Bymiljøetaten og Drange Maskin skal grave grøft for å samle overvannet. Dette arbeidet vil pågå i et halvt års tid.

Høsten 2020 startet et pilotprosjekt med fem entreprenører som konkurrerer om å finne den beste måten å fjerne deponiet på. 

Alternativ rute til og fra Mannsverk, fra mai til september, gikk bak tennishallen. Den 11. september åpnet den gamle gangveien igjen. 

Pumptracken utenfor Fysakhallen er i bruk. Idrettsservice ser etter et nytt hjem til banen våren 2021.

Alternativ rute under bygningsarbeid.
Alternativ rute for å komme seg rundt avfallsdeponiet er markert med grønt. Nå kan du også gå den gamle gangveien til/fra Mannsverk. Den røde streken markerer anleggsområdet.
 

Fremdrift

I løpet av 2020 skal Bymiljøetaten avklare hvilke metoder som skal brukes for å sanere avfallsdeponiet og innhente de nødvendige tillatelser fra fylkesmannen og andre myndigheter, innhente tilbud fra entreprenører etc.

Selve arbeidet med å fjerne avfallet har planlagt oppstart i 2020 og forventes å være ferdig i 2024.

Tidslinje fremdrift Slettebakken
Fremdrift for arbeidet med å sanere deponiet på Slettebakken
Bilde: Bymiljøetaten

Skal koordinere med pågående reguleringsplanarbeid

Området har stort potensiale for fremtidig utvikling, og arbeidet med å sanere deponiet skal koordineres med det offentlige reguleringsplanarbeidet for Slettebakken i regi av Plan- og bygningsetaten.

Vedlegg

 

Kontakt

E-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55565690 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00