Her er sakene fra byrådet 29. februar

Aktuelle saker er trygging av trafikken rundt Garnes ungdomsskole, kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest og pilotprosjekt om kveldsåpent barnehagetilbud.

På møtet torsdag 29. februar har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Vedtak 27. februar

På møtet tirsdag 27. februar har byrådet behandlet denne saken:

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune