Her er sakene fra byrådet 29. september

Av aktuelle saker er tilleggsbevillinger til TV-aksjonen 2022 og lysdans på Ulriken, samt søknad om å være direktekommune i Den kulturelle skolesekken.

Torsdag 29. september behandlet byrådet blant annet disse sakene: 

Vedtak  

Innstillinger 

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.