Har orientert om barn og unges fritid i Bergen

Byrådet har lagt frem en orientering om utviklingen i barn og unges fritidsaktiviteter i Bergen i årene 2019-2022.

Gjennom barnefamiliepanelet følger Bergen kommune tett med på deltagelse i ulike typer fritidstilbud, på hvem tilbudene når, og på hvordan forhold knyttet til familie, utdanning, inntekt og produksjon av tilbudene påvirker hvem som er med eller ikke. 1 av 5 familier i Bergen deltar i panelet.

Byrådets vurdering

Byrådet påpeker at dataene viser at de fleste barn og unge har aktiviteter, men at noen faller ut. 

Familiens utdanning og inntekt er de viktigste faktorene, men effekten varierer mellom aktivitetstyper. Det kan bety at tiltak må tilpasses ulike aktiviteter og sosiale grupper. Det må også legges til rette for et kunnskapsløft i fritidssektorene.

Les rapportene fra panelet

Vedlagt orienteringen er de to siste rapportene fra barnefamiliepanelet. Alle rapportene fra panelet finner du på Bergen kommune – Barnefamiliepanelet

Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai