Les sakene fra byrådet 7. desember

Av aktuelle saker er ny oppstart planarbeid for Dokken sør, lokal forskrift om politivedtekter for Bergen kommune og endring i selskapsavtalen for Nasjonalt kommunesamarbeid for 110- sentralene IKS.

På møtet torsdag 7. desember skal byrådet blant annet behandle disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune