Gå tilbake til:
Du er her:
Bysrtremøte
LES SAKENE: Sakene som ble vedtatt i bystyremøtet 20. november.
Bilde: Nina Blågestad

Les sakene fra bystyret 20. november

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har blant annet vedtatt kunstformidlingsplan for barn og unge, ekstraordinær bevilgning til Bergen Kjøtt og har gitt uttale til ny språklov.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 20. november og startet klokken 12.00.

 

Direkte på web-TV

Du finner hele bystyremøtet på bergen.kommune.no/webTV.

 

Interpellasjoner

 

Vedtak

Helse og omsorg

  • Har gitt uttale til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp. Bystyret vedtok utvalgets innstilling samt følgende merknad: "Diskriminering i arbeidsmarkedet er en viktig årsak til arbeidsledighet blant innvandrere. Det å skulle knytte manglende arbeidsdeltakelse til for dårlige norskferdigheter, uten å samtidig se på om språkkravene som stilles er for høye, virker urimelig. For mange vil det være langt mer motiverende å komme i jobb og fortsette norskopplæringen på arbeidsplassen, enn å tvinges tilbake til et norskklasse-rom som ikke nødvendigvis leder til jobb".

 

Barnehage og skole

 

Bymiljø

 

Kultur og idrett

Økonomi og administrasjon

 

Bystyret har også behandlet en rekke klagesaker, der utvalgets innstilling ble vedtatt. Unntaket er klage over avslag på søknad om bruksendring fra fra fritidsbolig til helårsbolig i Steinestøvegen, den saken ble utsatt.

 

Slik er partiene representert

Her er oversikt over sammensetningen av bystyret for perioden 2019 til 2023.

 

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Bystyret 2019.
KLARE FOR NY PERIODE: Bystyret 2019-2023.
Andrew M.S. Buller
Bystyret 2019.
Ordfører Marte Mjøs Persen og varaordfører Rune Bakervik.
Andrew M.S. Buller

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg