Stølens skole

Stølen skole fra 1853 var arbeiderbarnas skole, og ble bygget på en tid da barnetettheten var høy i området.

Bygningen står fortsatt sterkt i byens hukommelse, og har siden skolens nedleggelse i 1880 huset både Sjømannsskole, brannstasjon og politistasjon. Denne beretningen om skolen er satt presist inn i en historisk og skolehistorisk ramme av forfatter og skolemann Torstein Sletten, og er rikt forsynt med illustrasjoner og dokumentasjon fra ulike arkiver.

Forfatter: Torstein Sletten. Utgiver: Bergen Byarkiv 1995.

Kr. 100,-

Stølen skole bilde