Møbelfirmaet Chr. Knag

Byarkivet har ordnet og digitalisert arkivet etter snekkermestrene Christopher og Alf Knag. Arbeidet er utført med støtte fra Norsk kulturråd og O.Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond.

Knag-møbler er et velkjent begrep i Bergen så vel som i resten av Norge. Møbelfirmaet ble etablert av Christopher Severin Knag (1855-1942) i Bergen i 1879, og videreført av sønnen Alf Knag (1892-1975).

Med flid, dyktighet og vekt på kvalitet og detaljer oppnådde Christopher Knag raskt et godt ry som møbelsnekker. Han deltok ved flere verdens- og landsutstillinger, og han leverte møbler til Bergens Håndverks- og Industriforenings lotterier. Videre leverte han møbler og annet utstyr til flere offentlige institusjoner, som Vestlandske Kunstindustrimuseum, Kunstforeningen og Bergens Museum.

Intarsiamesteren

Etter hvert ble Knag spesielt kjent for møbler med intarsia (mosaikk i tre). Han utførte intarsia i både tre, metall og perlemor, men det var møbler med intarsia i farget og naturlige tresorter han ble mest kjent for. Til de ulike utstillingene sendte han møbler i dragestil og i art nouvea, begge stiltypene med intarsia.

Utstillingsmøblene lagde han stort sett på fritiden sin. I verkstedets åpningstid måtte han forholde seg til kundenes stilønsker, som hovedsakelig fulgte moten. På 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet var det historismen som var gjeldende, det vil si stilarter fra ulike epoker i historien. På 1930-tallet ble funksjonalistiske møbler mer ettertraktet, men møbler i historiske stilarter ble etterspurt så lenge bedriften eksisterte.

Ekspansjon og nedleggelser

I 1914 gikk sønnen Alf Knag inn i firmaet, og overtok ledelsen i 1929. Christopher Knag fortsatte likevel i bedriften fram til sin død i 1942. Alf Knag var opptatt av å ekspandere, og i 1932 opprettet han en filial i Oslo, Chr. Knag AS i Arbinsgate 1. Det ble gjort nye utvidelser i 1938, da salgsfilialen Interiørkunst AS åpnet i Starvhusgaten i Bergen. I 1945 kjøpte Alf Knag naboeiendommen, dropsfabrikken Mercur.

Etterkrigstiden viste seg å bli en nedgangstid for Knag, blant annet fordi fabrikkframstilte møbler var lette å få tak i og billigere å kjøpe. Håndlagde møbler var begynt å bli for dyre å produsere på grunn av høyere lønninger og avgifter. I 1954 så Knag seg nødt til å selge Oslofilialen, samt legge ned dropsfabrikken og selge eiendommen.

Rundt 1967 ble Interiørkunst AS skilt ut fra Chr. Knag, og overtatt av Alfs sønn Finn Knag. Ved Alf Knags død i 1975 ble snekkervirksomheten lagt ned.

I tre billedserier under vises litt av det kunstneriske innholdet i arkivet etter Knag, oppbevart ved Bergen Byarkiv. Tegningene er ikke fritt tilgjengelig. Om de ønskes brukt som illustrasjon eller lignende må Bergen Byarkiv kontaktes.

 

Dette er ei intarsiaprøve. Motivene er å finne på nederste del av de to små skapene Knag deltok med i St. Louis 1904.
Dette er ei intarsiaprøve. Motivene er å finne på nederste del av de to små skapene Knag deltok med i St. Louis 1904.
 

Videre på internett