Bergen havnekontors dagbøker 1914-1918 bilde

Bergen havnekontors dagbøker 1914-1918

I forbindelse med utbruddet av 1. verdenskrig ble det ved Bergen havnekontor opprettet egne dagboksprotokoller: «Dagbogsoptegnelser i anledning Situationen foraarsaget ved den Europeiske Krig».

Dagbøkene gir oss informasjon i form av daglige nedtegnelser om hendelser ved Bergen havn i krigsårene. Allerede i den første nedtegnelsen får vi et bilde på hva som var situasjonen i Norge i dagene rett etter krigsutbruddet: «1/8. Lørdag foregik Mobilisering til Befæstningene hele dagen». Vi kan videre se at en rekke krigsfartøy – minebåter, torpedobåter og kanonbåter – er i aktivitet i havneområdet fra tidlig i krigen. Kompanier på opptil 1000 mann ankommer fra flere deler av landet for å delta i vaktholdet i områdene rundt Bergen. Senere omtalt som nøytralitetsvernet. Enkelte krigserklæringer som kommer utover i krigen er også nedskrevet i dagbøkene, f. eks. den 24. august 1914: «Japan erklærer Tyskland krig».

Bergen havnekontors dagbøker 1914-1918 bilde
Dampskibet "Neptun".
 

I de tre første dagene i september ligger tre dampskip tilknyttet det Bergenske Dampskibsselskap i havn i Bergen; D/S Mira, D/S Venus og D/S Neptun. På alle disse skipene kan vi lese at det har oppstått konflikter med mannskap/besetning, og det ser ut til at konfliktene gjelder krigsrisiko. Den 27. august, altså bare noen få dager tidligere, hadde det norskeide skipet «Gottfried» gått på en mine ved Tynemouth utenfor kysten av England, og åtte mennesker omkom, deriblant fyrbøter Anton Johannesen fra Bergen. De tre ovennevnte skip var alle i Englandsfart.

I vedlegget med avisutklipp som havnekontoret selv har limt inn i protokollene finnes det blant annet en oversikt over savnede norske skip, samt en liste over alle bergenske sjøfolk som krigsforliste i perioden 1914-1918.

10. mai 1915 kan vi lese at panserskipet Tordenskjold ankommer havnen «endog med Kongen om bord». Kongen forlater skipet kl 6.25 og går i land på «Udstikkerbryggen». Derfra transporteres han videre med automobil til jernbanestasjonen og med tog til Kristiania kl 6.40.

Bergen havnekontors dagbøker 1914-1918 bilde
Ekspedition av Den Norske Amerikalinjes passagerskibe paa Puddefjorden. Bildene er hentet fra boken "Det Bergenske Dampskibsselskab i femogsytti aar", utgitt 1926.
 

Den norske Amerikalinjes ankomster og avganger er også nøye ført i disse protokollene. Ved utgangen av 1914 kan vi i protokollen se at 13495 passasjerer reiste med Amerikabåtene «Bergensfjord» og «Christianiafjord» til New York dette året. 8734 passasjerer reiste fra Amerika til Norge.

Vedlagt i artikkelen finnes den første av i alt fem dagbøker som ble nedskrevet av havnevesenets kontor i krigsårene 1914-1918, i tillegg til en fil med utvalgte avisutklipp som også er hentet fra dagbøkene.

Mange av båtene som nevnes i vedlagte dagbok kan man finne bilder av på billedsamlingen hos UiB og på andre nettsteder.

Vedlegg