Gå tilbake til:
Du er her:

Biblioteket - 100 år i Strømgaten

Den 7. desember 1917 ble Bergen offentlige biblioteks nye bygning i Strømgaten offisielt innviet.

Detalj av bibliotekets hovedfasade, tegnet av arkitekt Olaf Nordhagen, 1914. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, A-2695, Ta:148.
Detalj av bibliotekets hovedfasade, tegnet av arkitekt Olaf Nordhagen, 1914. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, A-2695, Ta:148.
 

Til stede var en rekke inviterte gjester, både bidragsytere, bystyremedlemmer og «kommunale autoriteter», som det het i årsberetningen fra biblioteket.

Allerede noen dager tidligere, den 4. desember, hadde biblioteket åpnet for publikum, etter å ha vært stengt en måneds tid på grunn av flyttingen. Den nye biblioteksbygningen var ferdig 7. november, og i løpet av en ukes tid, fra 7.-15. november, ble boksamlingen flyttet fra de gamle lokalene i Kjøttbasaren til den nye bygningen. Det hele foregikk «præcist og greit, uten vanskeligheter eller uheld» skriver biblioteksjef Arne Kildal. Det var til og med godt vær mens flyttingen pågikk!

Arkitektkonkurransen

Bergen offentlige bibliotek hadde blitt opprettet i 1872, og fra 1879 holdt det til i på loftet i Kjøttbasaren. Allerede tidlig på 1900-tallet ble det aktuelt med nytt bygg. Det ble nedsatt en komité og man begynte å samle inn penger. Det skulle likevel ta lang tid før bygget sto ferdig. I august 1905 ble det utlyst en arkitektkonkurranse, med frist 1. januar 1906. Fire av utkastene ble premiert og ytterligere to ble innkjøpt. Ingen ble imidlertid funnet fullt ut egnet til å legges til grunn for utførelsen. Det ble derfor kalt inn til en ny begrenset konkurranse blant de beste fra første konkurranse, om utførelsen av bygget, og den ble vunnet av arkitekt Olaf Nordhagen høsten 1906.

Tomtespørsmålet

Kontrakt mellom arkitekt Nordhagen og byggekomiteen, v. stadskonduktør Tønnesen. Arkivet etter Byarkitekten, A-0513, Ff:2.
Kontrakt mellom arkitekt Nordhagen og byggekomiteen, v. stadskonduktør Tønnesen. Arkivet etter Byarkitekten, A-0513, Ff:2.
 

Biblioteket var tenkt plassert i den såkalte Børneparken, det vil si i det området av Byparken der Christiestøtten står i dag. På noen av konkurransetegningene ser vi bl.a. gamle Hotel Metropol i bakgrunnen, som lå på hjørnet mellom Kaigaten og Olav Kyrres gate. Senere ønsket man å plassere biblioteket på tomten der den gamle jernbanestasjonen lå, altså der bygningen til Stenersen samlinger ble reist langt senere. Det var først i desember 1912, hele seks år etter arkitektkonkurransen, at tomtespørsmålet ble løst. Da ble en av gassverkets tidligere tomter stilt til disposisjon for det nye biblioteket. Dermed gikk det over seks år fra Nordhagen vant konkurransen til kontrakt om utførelsen av bygget ble underskrevet i januar 1913.

Forsinkelser

I løpet av 1913 ble de opprinnelige planene forbedret. De nye planene ble vedtatt i desember 1913, og et par måneder senere, 6. februar 1914, ble første spadestikk tatt på tomten. Likevel tok byggearbeidet tid, og biblioteksjef Kildal skriver i 1917 at arbeidet «har sneglet sig frem». Det kan nok ha vært flere årsaker til at det tok tid. Dyrtid og vanskelige forhold både som følge av verdenskrigen og senere bybrannen i 1916 kan nok ha bidratt til forsinkelser. Men også arbeidet på fasaden var med på å forsinke byggingen.

Den flotte steinfasaden med detaljer i huggen stein er et karakteristisk trekk ved biblioteket. Arbeidet med muring av fasaden ble gitt murmester Ole Olsen, mens Vestlandske stenhuggeri sto for huggensteinsarbeidet. I arkivet finner vi både anbud, kontrakter og brev. I et av brevene klager biblioteksjef Kildal på at det en lang periode bare var en mann (!) i arbeid med muring av fasaden. Da murmester Olsen på ett tidspunkt ikke fikk ekstra betalt som han hadde bedt om (på grunn av stigning i materialkostnader etter bybrannen), la han ned arbeidet med umiddelbar virkning.

«Rummelig og vakker»

Olaf Nordhagens konkurranseutkast, trolig fra konkurransen i 1906. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling, A-0511, Te.
Olaf Nordhagens konkurranseutkast, trolig fra konkurransen i 1906. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling, A-0511, Te.
 

Til tross for alle vanskeligheter - i desember 1917 kunne byens borgere innta sitt nye bibliotek for første gang. Besøket gikk kraftig opp det første halvåret, og Kildal var svært fornøyd med bygningen. Den var «praktisk indredet, rummelig og vakker, og tilfredsstiller saavel publikums som personalets rimelige behov», skrev han året etter. Bibliotekbygningen ble fredet i 1993, og senere utvidet både i 2000 og 2011.

Bibliotekbygningen i arkivene

Byggingen av biblioteket er dokumentert i flere kommunale arkiver, som byarkitekten, byggprosjektavdelingen og reguleringsvesenet. Her finner vi både Nordhagens originaltegninger, en del konkurranseutkast, bibliotekkomiteens (byggekomiteen) protokoller, en del brev fra arkitekten, regnskapsmateriale, anbud og kontrakter o.l. Til sammen danner de et interessant bilde av hele prosessen frem mot et nytt bibliotekbygg, i tillegg til senere ombygninger.

Vi har plukket ut noen av Nordhagens vakre tusjtegninger til biblioteket, signert i april 1914, som du kan bla i. Du kan også ta en titt på Nordhagens konkurranseutkast, trolig fra den andre arkitektkonkurransen i 1906. Det er bare bevart tre tegninger fra konkurransen. Sannsynligvis har han levert flere, som er gått tapt. Skulle du ha lyst å følge byggearbeidet har vi også skannet byggekomiteens møtebøker.

Kanskje lurer du på hvordan biblioteket kunne sett ut om en annen arkitekt hadde vunnet? Da kan du ta en titt på det som er bevart av fasadetegninger fra de andre konkurranseutkastene. Flere er ulike versjoner med samme motto, trolig er det utkast av samme arkitekt til både den første og den andre arkitektkonkurransen.

Bergen offentlige bibliotek, Strømgaten 6. Noen av arkitekt Olaf Nordhagens originaltegninger av biblioteket - fasader, planer og detaljer. Signert 1914. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, A-2695, Ta:148.

Bergen offentlige bibliotek, Strømgaten 6. Arkitekt Olaf Nordhagens konkurranseutkast til bibliotekbygning i Bergen, med beskrivelse, fra den andre konkurransen 1906. Tegningene er fra arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling, A-0511, Te, beskrivelsen fra arkivet etter Byarkitekten, A-0513, Ff:2.

Bergen offentlige bibliotek, Strømgaten 6. Diverse konkurranseutkast. Flere er ulike versjoner med samme motto, trolig er det utkast av samme arkitekt til både den første og den andre arkitektkonkurransen. Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling, A-0511, Te.

Vedlegg

Kilder

  • Bergen offentlige biblioteks årsberetning 1913/14, i Bergens trykte kommuneforhandlinger 1913/14, bd. 2.
  • Bergen offentlige biblioteks årsberetning 1917/18, i Bergens trykte kommuneforhandlinger 1917/18, bd. 2.
  • Bergen offentlige biblioteks årsberetning 1916/17, i Bergens trykte kommuneforhandlinger 1916/17, bd. 2.
  • Lise Haaland: Bibliotekets historikk, på Bergen offentlige biblioteks nettside, lest 7.12.2017.

Arkiv

  • Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, A-2695.
  • Arkivet etter Byarkitekten, A-0513.
  • Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling, A-0511.
  • Arkivet etter Byggekomiteen for Bergens offentlige bibliotek, A-3944.