Kyrene Rosekolla og Rausia i fjøset på Neevengården asyl i 1928.
Kyrene Rosekolla og Rausia i fjøset på Neevengården asyl i 1928.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv

Dyrehold ved Neevengården asyl

Dyrehold og jordbruksdrift ved Neevengården asyl i 80 år for selvforsyning, salg, «sysselsetting og «Bevægelse i Fri Luft» og «Deltakelse i Landlivets sysler».

Gården og driften

Eiendommen Neevengården, også kalt Sandviken hovedgård, var en av de større gårdene i distriktet. I 1866 besto den av 20 mål innmark og 80 mål utmark, en hest, 12 melkekyr og 24 sauer. I 1879 kjøpte Bergen kommune gården og uderbruket Nyhavn til bruk som sinnssykeasyl. Byggingen av nytt asyl og nye gårdsbygninger med fjøs og løe startet i 1887, og fire år etter, i 1891, sto anlegget ferdig.

I 1894 hadde gården 100 mål innmark, «betydelig med Udmark», tre hester, 16 kyr og en del sauer. 

Gårdsbygningene ved Neevengården på slutten av 1800-tallet.
Gårdsbygningene ved Neevengården på slutten av 1800-tallet.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter asylet A-1887, Bergen byarkiv

Gårdens bygninger

Gårdsbrukets bygninger lå nordvest for asylbygningene. I 1894 besto disse av en forpakterbolig, fjøs med plass til 18 kyr og stall til tre hester med låve over. I tillegg et grisehus med plass til 35 griser Her var også et «overdækket rum» til oppbevaring av gjødselen.  

Både sykehuset og gårdsbygningene ble oppført etter tegninger av arkitekt Ole Falk Ebbel (1839-1919). Han hadde tidligere tegnet bl.a. Rotvoll asyl og Eg asyl. 

Arkitekttegnet uthus med detaljer av tak og ventilasjonskanal.
Arkitekttegnet uthus med detaljer av tak og ventilasjonskanal.
Bilde: Arkivet etter Neevengården sykehus A-1887, Bergen byarkiv
Detaljplan og snitt over fjøsinnredningen ved asylet.
Detaljplan og snitt over fjøsinnredningen ved asylet.
Bilde: Arkivet etter Neevengården sykehus A-1887, Bergen byarkiv
Inne i svinefjøset i 1928.
Inne i svinefjøset i 1928.
Bilde: Studio KK. Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv
Arkitektens tegning av svinehuset.
Arkitektens skisse av svinehuset med plass til 32 dyr.
Bilde: Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv
Plantegning av svinefjøset i 1891, med gårdsplass til svinene for "Promenade".
Plantegning av svinefjøset i 1891, med gårdsplass til svinene for "Promenade".
Bilde: Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv

Tidlig på 1900-tallet foregikk en omfattende utvidelse med nyrydning, og det ble behov for større gårdsbygninger. Det ble også reist potetkjeller, torvhus og gartneri med drivhus. 

Selvberging

Asylet forsørget seg til dels selv gjennom egenproduksjon, og det skaffet inntekter ved salg av kjøtt, melk, grønnsaker, ull og livdyr, bl.a. smågriser til det kommunale svineoppdrettet på Bolstad gård i Årstad. 

Det var gode vekstforhold med sørvendt beliggenhet og godt jordsmonn, og det ble dyrket poteter og grønnsaker som gulrøtter, nepe, rødbeter, og rabarbra. 

Situasjonsplan over fjøsbygningene ved Neevengården i 1907.
Situasjonsplan over fjøsbygningene ved Neevengården i 1907.
Bilde: Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen A-0430 Ha 1732, Bergen byarkiv

Arbeidskraft

Personalet bestod av mange forskjellige yrkesgrupper, selvsagt leger og pleiere, men også gårdsbestyrer/forpakter, kusk og gartner. Rett etter okkupasjonen finnes kilder på ulike opptellinger ved Neevengården, bl.a. oversikt over ansatte. Kildene forteller at det i 1940 var hele seks gårdsarbeidere og en gårdspike i arbeid samt en gartner.  

Men også pasientene deltok i driften av gården. I arbeidsprotokoller kan vi se at pasientene utførte gårds- og hagearbeid, diverse trearbeid, snekkerarbeid m.m. «Lov om Sindssyges Behandling og Forpleining» fra 1848 påla da også at pasientene skulle få anledning til «sysselsetting og «Bevægelse i Fri Luft». I Bergen formannskaps innstilling 8. november 1871 om kjøp av gården var det også et poeng med «Deltakelse i Landlivets sysler». 

Arkitekttegnet innredning i stallen.
Arkitekttegnet innredning i stallen.
Bilde: Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv

Nedlegging

Registerkort over gårdsbrukets besetning under 2. verdenskrig. Her kua "Flora" fra "Televåen".
Registerkort over gårdsbrukets besetning under 2. verdenskrig. Her kua "Flora" fra "Televåen".
Bilde: Arkivet etter Neevengården asyl A-1887 Lc 1, Bergen byarkiv

Ved starten av 2. verdenskrig var det stor drift, med fire hester over 3 år, to av “østlandsrase” og to av “vestlandsrase”, 59 melkekyr og hele 188 slaktesvin over en måned. Etter Telavåg-tragedien i 1942 overtok asylet kyr og sauer fra bønder der. 

Gårdsdriften ble lagt ned på 1970-tallet. Det var ikke lengre økonomisk lønnsomt, og med færre langtidsboende pasienter ble tilgangen på stabil arbeidskraft redusert. I tillegg var landbruksområdene under sterkt press til boligbygging. 

Gårdsbygningene i 1928.
Gårdsbygningene i 1928.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv

Arkivet

Vi kan finne spor etter dyreholdet og gårdsdriften i flere ulike serier i arkivet etter Neevengården, både i de administrative seriene og kanskje spesielt i regnskapene. I tillegg finnes arbeidsprotokoller som forteller om pasientenes aktiviteter, bl.a. gårds- og hagearbeid. Fra oppstarten av 2. verdenskrig finnes oppgaver over besetning og inntekter fra jordbruket. 

Arkivdagen 2023
Arkivdagen 2023

Les mer:

Vedlegg