Kyrene Rosekolla og Rausia i fjøset på Neevengården asyl i 1928.
Kyrene Rosekolla og Rausia i fjøset på Neevengården asyl i 1928.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv

Arkivdagen 2023 - Arkiver om dyr

Kommunalt svineoppdrett, hester i sentrum, kyr ved Fana herredsgård og Neevengården asyl, isbjørner, rottekrig, flaggermus, snegler og hundeskatt. Byarkivet markerer Arkivdagen 2023 om dyr i arkivene.

Byarkivet har publisert artikler og kilder om dyr fra våre arkiver. 

Arkivdagen 2023
Arkivdagen 2023

Stambok for fe fra Fana herredsgård

Den 10. oktober 1922 ble oksen Bjørkmann født på Fana herredsgård. En stambok fra 1920-30-tallet  dokumenterer hele hans liv. Her finnes enkelte foto av dyrene og til og med kommentarer om deres personlighet. Oksen Bjørkmann ble for eksempel beskrevet som «Ein god okse …» i tillegg til at han var «… «brulten» og sint». Her kan du lese mer om Stambok for fe fra Fana herredsgård.  

Hundeskatten 

I 1876 innførte Bergen kommune hundeskatt. Men avgiften var omstridt, mange søkte fritak med mer eller mindre gode argumenter og det kan synes som om de fleste ble avslått. Til og med han som søkte på rim fikk avslag, på rim! I 1989 ble lov om oppheving av lov om hundeavgift vedtatt, og det ble slutt på over 100 år med denne skatten i Bergen. Dette kan du lese mer om her. 

Hest i sentrum

I våre dager er det ikke ofte vi ser hester i sentrumsgatene i Bergen. Nesten aldri egentlig. Men går vi 60-70 år tilbake i tid, og enda lenger, var hester et dagligdags syn. Les artikkelen om hest i sentrum her.

Dyrehold ved Neevengården asyl 

Her kan du lese mer om dyrehold ved Neevengården asyl. I over 80 år drev asylet med husdyrhold og gårdsdrift for for selvforsyning, salg, «sysselsetting og «Bevægelse i Fri Luft» og «Deltakelse i Landlivets sysler».

Bier, griser og snegler - kuriosa fra arkivene

Dyr kan dukke opp i arkivene på de merkeligste steder, - i vannmerker, segl og brevhoder. I denne teksten vil du se en del nydelige eksempler på dette. 

Tidligere publiserte tekster om dyr

Svineoppdrett på Bolstad gård

For å bøte på prekær varemangel under første verdenskrig begynte Bergen kommune med svineoppdrett på Bolstad gård i Årstad. Grisene ble foret opp på husholdningsavfall fra byens husholdninger og forretninger.  Kommunen solgte gården i 1959. På nettsiden vår om Årstad kan du lese mer om svineoppdrettet. 

Griser på Neevengården asyl ca. 1928.
Griser på Neevengården asyl ca. 1928.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Neevengården asyl A-1887, Bergen byarkiv

Isbjørn i Vågen

30. juli 1953 var en isbjørn på avveie i Bergen sentrum. Denne fantastiske historien kan du høre mer om i vår digitale fortelling her eller lese om i oppslagsverket oVe

Havneingeniørens foto av isbjørnen i Våren, 30. juli 1953.
Havneingeniørens foto av isbjørnen i Våren, 30. juli 1953.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Havneingeniøren i Bergen A-0743, Bergen byarkiv

Bestilling på tørket flaggermus

På vår nettside kan du lese om Ole Christensen i Vesterålen som i 1838 bestilte tørket flaggermus fra kjøpmann Georg Voss i Finnegården. Bestillingen inneholder blant annet en detaljert beskrivelse av hvordan flaggermusen skulle fanges og tørkes før den skulle sendes nordover.   

Utsnitt av brev fra Ole Christensen til nordlandshandler Georg Voss, 7. mai 1838.
Utsnitt av brev fra Ole Christensen til nordlandshandler Georg Voss, 7. mai 1838.
Bilde: Arkivet etter Voss, Georg og Berent, nordlandshandlere A-0616 Da 3, Bergen byarkiv

Fjøs i byen

Fra 1876 sto det «en Flor for Kreaturer» på Bradbenken, fra 1912 på Koengen. Kyr, kalver og sauer som ankom fjordabåtene for slakting i de mange små slakteriene i Skuteviken fikk nattely i fjøset. I havnevesenets arkiv finner vi administrasjonen og avgiftsføringen av havnefjøset, og du kan lese mer om dette på vårt oppslagsverk oVe her.

Havneingeniørens byggetegning av nytt havnefjøs fra 1912. Fjøset var innredet med 73 båser.
Havneingeniørens byggetegning av nytt havnefjøs fra 1912. Fjøset var innredet med 73 båser.
Bilde: Arkivet etter Bergen havnefogd A-0742, Bergen Byarkiv.

Hester i brannvesenet

På nettsiden vår forteller vi om brannkorpsets hestehold. De første hestene ble kjøpt inn i 1882. Og den siste hesten ble solgt til Neevengården asyl i mai 1936, det var den ti år gamle hesten Normann. På de vel femti årene hadde det i alt vært 110 hester i brannvesenets tjeneste. 

En av brannvesenets siste hester på Skansen med brannmester Abrahamsen i 1936. Andersen holder hesten og i bakgrunnen ser vi Skansedammen og husene i Skanselien.
En av brannvesenets siste hester på Skansen med brannmester Abrahamsen i 1936.
Bilde: Ukjent fotograf. Arkivet etter Bergen brannvesen A-1181, Bergen byarkiv

Foreningen til dyrenes beskyttelse

Foreningen til dyrenes beskyttelse i Bergen (fra 1992 Dyrebeskyttelsen) ble stiftet allerede i  1862. Byarkivet oppbevarer arkivet fra oppstart og frem til 1992. Her finnes bl.a. medlemsfortegnelser, regnskap og annet relatert til administrasjon. Les mer om dette her.

Forsiden av medlemsbladet Dyrenes Beskytter 1912.
Forsiden av medlemsbladet Dyrenes Beskytter 1912.
Bilde: Fra arkivet etter Dyrebeskyttelsen i Bergen A-3155, Bergen byarkiv

Den kommunale rottekrigen 

Her i oppslagsverket oVe kan du lese om endringer i rotteplager og bestanden i Bergen, om kommunens rotteaksjoner, rotteutryddesertifikat m.m. fra 1920-tallet og fremover.  

Plakat om rottekrigen fra Bergen helseråd.
Plakat om rottekrigen fra Bergen helseråd.
Bilde: Hentet fra arkivet etter Bergen havnefogd A-0742, Bergen byarkiv

Dyreskue på  Nesttun

Her kan du lese om dyreskuet med hester, kyr, griser og høns på Nesttun i juni 1958. Hordaland landbruksselskap var arrangør. 

Brev fra Oslo Veggdyrkontroll til Samnanger kommune i 1959 om rottekrigen.
Brev fra Oslo Veggdyrkontroll til Samnanger kommune i 1959 om rottekrigen.
Bilde: Interkommunalt arkiv i Hordaland

Andre institusjoner i Bergen markerer også Arkivdagen 2023

IKA Hordaland har publisert en mengde arkiver om dyr på Digitalarkivet, som møtebøker etter viltnemndene i Hordaland her og en rekke saksmapper om «Rottekrigen» fra arkivene etter formannskapene i denne lenken. 

Universitetsmuseet har publisert flotte illustrasjoner/tegninger laget av Thorolv Rasmussen. Han deltok på forskningsekspedisjon med fartøyet FF Michael Sars i 1910 og laget på denne reisen naturtro tegninger av materialet forskerne samlet inn fra Nord-Atlanteren. Disse kan du selv se på Digitalarkivet her.   

Tegning av Thorolv Rasmussen fra en forskningsekspedisjon i 1910.
Tegning av Thorolv Rasmussen fra en forskningsekspedisjon i 1910.
Bilde: Universitetsmuseet i Bergen

Arkivverket/Statsarkivet i Bergen har også publisert tekster og kilder som forteller om dyr, som kvegskatten, folketellingen 1875, lensmannsarkiver, stiftamtmannen m.m. Dette kan du se mer om nederst i denne lenken

Registreringsprotokoll for reinmerker i Ulvik 1893-1929. Beskåret.
Registreringsprotokoll for reinmerker i Ulvik 1893-1929. Beskåret.
Bilde: Arkivverket/Statsarkivet i Bergen