Gå tilbake til:
Du er her:

Håkonshallen

Nylig kåret BTs lesere Håkonshallen til Bergens flotteste bygning. I Bergen byarkiv har vi en tegning av Håkonshallen fra 1773 som viser hvordan bygningen ble brukt i tidligere tider.

Tegning av Håkonshallen fra 1773. A-2084, Bergen byarkiv.
Tegning av Håkonshallen fra 1773. A-2084, Bergen byarkiv.
 

Tegningen viser hvordan bygningen i perioden fra siste del av 1600-tallet til ut på 1800-tallet ble brukt som kornkammer. Håkonshallen gikk i denne perioden under mindre høystemte navn som Magasinet og Provianthuset. Vi ser at hallen er delt inn i flere etasjer for å fungere som lager.

Overskrift: Grunnriss, profil og fasade av Magasinet eller Provianthuset er bygget anno [her er det en åpning for å påføre årstallet i ettertid] og har i året 1770 fått en hovedreparasjon.

Øverst til venstre ser vi kjelleren som er delt inn i fire: a) pengekjelleren b) vannkjelleren c) brennekjelleren d) kalkekjelleren.

Øverst til høyre ser vi 1. etasje som ble brukt til magasin for oppbevaring av havre.

I midten til venstre ser vi 2. etasje som ble brukt til Garnisonens oppbevaring av rug.

I midten til høyre ser vi loftet som også ble brukt til Garnisonens oppbevaring av rug.

Profiltegningen nederst til venstre viser inndelingen i etasjer og en heisekrok som understreker byggets praktiske funksjon som lager på denne tiden.

(Vi har moderert språket i forklaringene av de enkelte delene av tegningen.)