Hilbrandt Meyers bøker i manuskript

Hilbrandt Meyer (1722-1785) skrev flere bøker i manuskript om Bergen og gjorde en stor innsats for Bergens historie.

Her vil vi synliggjøre og tilgjengeliggjøre Meyers arbeid ved å publisere noen av hans manuskripter, blant annet hans upubliserte Bergensbeskrivelse bind II, både som skannete kopier og som transkriberte tekster. Her vil du også finne opplysninger om hvor hans verker finnes.

Hilbrandt Meyer var kjøpmann og borgermester i Bergen. Han var preget av opplysningstidens tanker, med tro på fremskrittet, fornuften og menneskets evner. Meyer hadde interesse for handel og økonomi, for sosiale forhold og for nyttige tiltak for byen.

Meyer var historisk interessert og hadde store historiske kunnskaper. Han skrev flere manuskripter om lokalhistoriske emner, og fremstår som en dyktig 1700-talls historiker, tross manglende historisk utdannelse. I tillegg laget han avskrifter av andres lokalhistoriske arbeider. Av hans egne arbeider skal særlig nevnes Bergens beskrivelse bind 1 utgitt av Bergens Historiske Forening i 1904. Men også mange av hans andre arbeider har stor interesse for deres bidrag til byens historie.

Hilbrandt Meyers «Samlinger til den Berømmelige og Navnkundigste Norske Handelsstad Bergen bind II». Fra arkivet etter De eligerte menn.

I forbindelse med Hansadagene i Bergen 2016 har Bergen Byarkiv transkribert Bergens beskrivelse bind 2, som tidligere ikke er publisert. Bind 2 omhandler byens og hanseatenes privilegier og striden mellom de to partene fra 1200-tallet til 1700-tallet. Manuskriptet, som bygger på dokumenter som Meyer har samlet og inneholder i stor grad avskrift av disse, gjør dermed viktige deler av historien lett tilgjengelig i dokument-form. I tillegg gir Meyer sine kommentarer til historien. Han viser bl.a. tydelig holdninger som borgerskapet i Bergen på 1700-tallet hadde til hanseatene i Bergen og deres historie.

Joachim Hÿnnemörs reiser

Kåre Ritland har transkribert Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hÿnnemörs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna. Transkripsjonen finner du her.

Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna. Fra arkivet etter De eligerte menn.

Cancellieraad og Borgemester Meyers beretning om slaget på Vågen i 1665

Kåre Ritland har transkribert Hilbrandt Meyers skildringer av slaget på Vågen i 1665. Transkripsjonen finner du her.

«Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665». Fra arkivet etter De eligerte menn.

Vedlegg

Les mer