Gå tilbake til:
Du er her:
Mannskapet på Sandviken stasjon tar avskjed med brannkorpset siste hest i mai 1936. Fotograf ukjent. Fra arkivet etter Bergen brannvesen
Mannskapet på Sandviken stasjon tar avskjed med brannkorpset siste hest i mai 1936. Fotograf ukjent. Fra arkivet etter Bergen brannvesen

Brannkorpsets siste hest

I 2016 vil Bergen Byarkiv presentere foto fra arkivene som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie.

Månedens foto er hentet fra arkivet etter Brannvesenet i Bergen kommune. Det ble tatt i 1936, og er skannet fra et negativ. Bildet ble publisert i boken «Bergen Brannvesen 1863 – 1963», som ble utgitt av Bergen brannvesen i anledning 100 års jubileet. Billedtittel var «Mannskapet på Sandviken stasjon tar avskjed med brannkorpset siste hest». Fotoet ble ikke datert i jubileumsboken, men fotografiets negativ var datert til 1936 i arkivet. Fotograf er ukjent.

Ved å gå til Sandviken brannstasjons rapportbok for 1936/37 finner man ut at hesten på bildet het Normann, og at han var den siste hesten i tjeneste ved Sandviken brannstasjon. Han hadde tidligere tjenestegjort sammen med hesten Grane ved samme stasjon, som i følge stasjonens rapportbok for 1934/35 ble hesterørt (mosjonering av hest) siste gang 21. mai 1935. Grane ble sannsynligvis tatt ut av tjeneste like etter, fordi senere rapporter kun refererer til Normanns hesterøring.

Brannstasjonenes rapporter om hesterøring og om hest for slangevogn gir informasjon om hestenes tilstedeværelse og aktivitet. Rapportene viser at bruken av hester i Bergen brannvesen gradvis ble faset ut etter at de første brannbilene kom i bruk mot slutten av 1. verdenskrig. Ved brannvesenets 50-års jubileum i 1913 var antall hester i tjeneste 20. Et antall som ble redusert til 10 rundt 1930, og som ytterligere ble redusert til 4-5 hester mot midten av 1930-tallet.

Del av årsberetningen for Bergen brannvesen i 1929/30. Fra arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181 Xa).
Del av årsberetningen for Bergen brannvesen i 1929/30. Fra arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181 Xa).
 

De første hestene ble innkjøpt av brannvesenet i 1882, før dette ble vognene trukket av mannskapene. Fra 1882 til 1936 hadde det i alt vært 110 hester i brannvesenets tjeneste. De fleste av dølarasen, og mange var kjøpt fra proprietær Nils Talle fra Høyumsvik i Sogn. Talle avlet hestene på gården sin og solgte til brannvesenet de siste 30 årene de hadde hester. Hestene kom til brannvesenet da de var rundt 4-5 år gamle. Dersom de var spesielt egnet for tjeneste kunne de bli der i 14-15 år. En del ble solgt videre, nye hester ble kjøpt inn, og gamle hester ble sendt til slaktehuset når de var rundt 19-20 år.

I 1936 hadde brannvesenet tre hester i tjeneste, to ved Skansen og en ved Sandviken brannstasjon. De andre stasjonene hadde ikke hester på denne tiden. I Skansen brannstasjons rapportbok for 1935-37 ble det rapportert at hestene Ragna og Olaf (Olav), begge 17 år, var i tjeneste i 1936. Ragna frem til 9. mars og Olaf til 6. mai. Skansen brannsatsjon brukte hestene aktivt fordi de ikke hadde brannbil. I rapporten for 7. mai 1936 står det notert: «Den nye utrykningsbil nr. 2 blev stasjonert her i dag. Kl. 11.45, fuldt kompliteret». Etter dette forsvinner Olaf fra rapportene.

På midten av 1930-tallet da hesteholdet ble avviklet, solgte brannvesenet de yngre hestene og sendte de eldre til slaktehuset. At brannvesenet skulle slutte med hester var kjent, og i februar 1935 svarte brannvesenet på et brev fra Neevengården sykehus, som hadde gårdsdrift på denne tiden. Neevengården ville gjerne kjøpe en hest, og fikk til svar at salg av yngre hester til kommunale institusjoner som Neevengåden skulle prioriteres. Hvor mange hester som ble solgt er ikke kjent, men hesten Normann som var stasjonert ved Sandviken ble solgt til Neevengården. Dette fremgår av stasjonens rapport for 18. mai der det står: Hesterøring: «Normann» («Normann» er i dag overlevert med vogn og sele til forvalteren på Neevengården ved Johannes Lien nr. 56)».

Brev fra Bergen brannvesen til Neevengården sykehus, datert 25. februar 1935. Fra arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181, Ba).
Brev fra Bergen brannvesen til Neevengården sykehus, datert 25. februar 1935. Fra arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181, Ba).
 

Normann kom til Bergen brannvesen da han var fire år gammel i 1930, og var deb siste hesten som brannvesenet anskaffet. Han er oppført som hest nr. 94 i årsberetningen for 1929-30. Frem til 1919 lå antallet hester stabilt på 20, men utover 1920-tallet ble antallet gradvis redusert. Brannvesenets årsberetninger gir informasjon om hestene, deres alder, tjenestealder og sykedager. Normann var 10 år i 1936 da han ble solgt til Neevengården sykehus. Han var en relativt ung hest som fremdeles, dersom helsen holdt, ville ha mange år igjen. Normann var brannkorpsets siste hest i tjeneste da han og korpset ved Sandviken stasjon ble fotografert i mai 1936. Korpset ved Sandviken stasjon viste han honnør da de tok farvel.

 

Vaktrapporter fra Sandviken og Skansen brannstasjoner fra 18. mai 1936 (Sandviken) og 9. mars og 6-7. mai 1936 (Skansen). Fra arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181, Fe og Ff).

 


Kilder

  • Bergen brannvesen 1863-1963, Gustav Brosing, Bergen 1963. Side 107.
  • Beretning om Bergens Brandvesen, 1863-1938, Bergen 1938.
  • Beretning om Bergens brandvesen for året 1929-1930. Brannvesenets årsberetning. Rapportbøker for Skansen- og Sandviken stasjon. Arkivet etter Bergen Brannvesen.
  • Bergen brannvesens kopibok for 11.1.1935 - 19.5.1936. Arkivet etter Bergen Brannvesen.

Les mer