Gå tilbake til:
Du er her:

Bro over Puddefjorden

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Åpningen av Puddefjorsbroen i 1956 betød slutten på over 50 år med planlegging. Allerede i den kommunale havneplanen fra 1903 var det tegnet inn alternative plasseringer for en bro over Damsgårdsundet. Den økte byggevirksomheten på Gyldenpris og Laksevåg førte til at behovet for en broforbindelse stadig ble større, og i 1917 ble det nedsatt en brokomité med medlemmer fra Bergen, Laksevåg og Fana kommuner. Komiteen leverte en innstilling i 1919 hvor ulike alternativer for en forbindelse over sundet ble vurdert. Det mest originale forslaget var en hengeferge. Komiteen gikk inn for å bygge en bevegelig bro som ikke skulle være til hinder for skipstrafikken, men på grunn av høye kostnader ble planene skrinlagt.

Bro over Puddefjorden bilde
Tegningen viser et av de ulike alternativene for en bro over Puddefjorden. Broen var i 1919 kostnadsberegnet til ca. 3.1 millioner kroner. Arkivet etter 2. rådmann, Bergen Byarkiv.
 

Videre på internett