Gå tilbake til:
Du er her:

Bryggen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

”Gud bevare gamle Norge, Gud bevare gamle minner og kultur, som vi minner våre døde” skrev tsjekkeren Peter Babjak i et brev til kommuneplansjefen i Bergen 1. mars 1959, med en sterk bønn om å bevare resten av trebebyggelsen på Bryggen. Etter brannen i 1955 var det mange og sterke argumenter for å rive den gjenstående delen av Bryggen. De gamle gårdene var både brannfarlige og upraktiske, og eierne ville bygge moderne varehus, industri og parkeringsplasser. I et av utkastene til ny bebyggelse på Bryggen er de gamle gårdene erstattet av et stort bygningskompleks med tre høyblokker i bakre del og en lavere blokk mot Vågen. Bare en gård skulle bevares og flyttes til Dreggsallmenningen. Etter hvert ble det besluttet å bevare den eksisterende bebyggelsen og bygge hotell på branntomten.

Bryggen bilde
Tegningen fra byplansjefen fra 1957 viser et av forslagene til ny bebyggelse på Bryggen. Arkivet etter Reguleringsvesenet.
 

 

Videre på internett