Gå tilbake til:
Du er her:

Byparken på 1920-tallet

I 2016 vil Bergen Byarkiv presentere foto fra arkivene som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie.

Byparken ved musikkpaviljongen på 1920-tallet. Grands brakke til høyre. Fra arkivet etter Kom.avd. fritid, kultur og kirke (A-2969.02), Bergen Byarkiv.
Byparken ved musikkpaviljongen på 1920-tallet. Grands brakke til høyre. Fra arkivet etter Kom.avd. fritid, kultur og kirke (A-2969.02), Bergen Byarkiv.
 

Månedens foto er hentet fra arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, Bergen kommune. Fotoet, som er et av flere bilder som dokumenterer Byparken mot slutten av 1920-tallet, viser beplantningen ved Musikkpaviljongen med Cordyline australis (palmelignende planter) som gav bedet et eksotisk preg. Det er ikke alltid lett å tidfeste foto av Byparken, for parkens struktur har vært nokså uendret etter omleggingen til nyformalistisk stil i 1916.

Fotoet er tatt mot Torgalmenningen der en skimter Hotel Bristol som åpnet i 1926. Dette hotellet kan ikke ses herfra i Byparken i våre dager, fordi bygninger som Handelens og Sjøfartens hus i Olav Kyrres gate 11 hindrer dette. Der dette bygget ligger nå, lå det inntil 1928 en stor og forseggjort brakke reist av Grand Cafe. Brakken er den hvitmalte bygningen man ser mellom parken og hotellet. Den ble tegnet av arkitekt Oscar Einar Schau, og reist i området der Grand hadde hage før brannen i 1916. Brakken rommet Grand Cafe, Husfliden og en rekke andre virksomheter.

Det er vanskelig å tidfeste fotoet eksakt. Men utfra bygningers plassering, er sannsynligvis fotoet tatt enten sommeren 1926 eller 1927.

Byparken på 1920 tallet. Fotoene er fra arkivet etter Kom.avd. fritid, kultur og kirke, Bergen kommune. BBA-A-2969. Fotograf er ukjent.

Brannen i 1916 la strøkene mot byparken øde, og det oppsto akutt behov for forretningslokaler. Mange firma hadde mistet lokalene sine, og kommunen tillot bygging av brakker i brannstrøkene og i Byparken. Brakkene ble reist av kommunen og private. Fra 1916 og godt ut på 1920-tallet var parken preget av brakker. De forsvant etter hvert som gjenreisingen gikk fremover, men den såkalte «Gartnerbrakken» som lå litt øst for musikkpaviljongen ble stående til midten av 1920 tallet. Denne og Grands brakke, som ikke var til hinder for gatereguleringer, var blant de brakkene i denne delen av sentrum som fikk stå lengst.

I siste halvdel av 1920-tallet, etter at store deler av Torgalmenningen og Olav Kyrres gate var gjenreist, fikk Byparken tilbake arealer som i flere år hadde vært okkupert av brakker og midlertidige bygninger. Første halvdel av tiåret var en ekstraordinær periode for parken med midlertidige løsninger. I tiårets andre halvdel falt parkens elementer på plass, og byen fikk tilbake en vesentlig del av sin grønne akse.

Les mer