Gå tilbake til:
Du er her:

Christies gate etter bybrannen 1916

I 2016 vil Bergen Byarkiv presentere foto fra arkivene som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie.

Månedens foto markerer at det er 100 år siden den store bybrannen, som raserte store deler av Bergen sentrum, fra den oppsto om ettermiddagen 15. januar til den ble slukket om morgenen 16. januar. Vind med bortimot storms styrke vanskeligjorde slukningsarbeidet, selv om brannvesenet og frivillige brukte alt slukningsutstyr som var tilgjengelig for å få kontroll på ilden. Flammene ble kastet over Torgalmenningen, noe som egentlig ikke burde skje, siden denne skulle fungere som en bred branngate. Iherdig slukkearbeid og spyling av fasader og vegetasjon med vann, stoppet brannen ved hovedbrannstasjon, Hotell Norge og Den Nasjonale Scene.

Christies gate etter brannen. Fra arkivet etter Bergen Brannvesen, BBA-A-1181-Ud-L0008. Ukjent fotograf.
Christies gate etter brannen. Fra arkivet etter Bergen Brannvesen, BBA-A-1181-Ud-L0008. Ukjent fotograf.
 

Fotoet som er fra Christies gate fotografert mot vest, ble tatt like etter brannen. Bildet fra arkivet etter Bergen brannvesen, tatt av en ansatt, er det beste fotoet i en serie som dokumenterer brannstrøkene. Kvaliteten på fotoene er kanskje ikke på høyde med andre mer profesjonelt produserte foto av brannstrøkene. Men dette fotoet fra Christies gate er rimelig godt, og dokumenterer gaten like etter brannen før området ble sikret og ryddet. Til venstre ser vi rester av utraste balkonger og smijern fra Hotell Metropol som hadde adresse Christies gate 6–8. Hotellet var i 1916 byens beste og mest moderne. Like borte i gaten ligger det skrot etter brannen og primitive ramper etter slukkingen. Enda lenger nede ved Permanenten ser vi fotgjengere og hestevogner i vanlig dagligdags aktivitet.

Byparken og trærne langs gaten fremstår uskadd, og parken ser ut til å ha fungert som et slags hinder mot brannspredning vestover i gaten. Hotell Metropol og nabobygningen Hambros skole lå ved brannens sydlige ytterpunkt, og spredningen videre sørover ble stoppet her. Hotellet og skolen ble aldri gjenreist, og tomtene ble først permanent bebygd av Gulating Lagmannsrett som flyttet hit i 2011.

Les mer