Gå tilbake til:
Du er her:

Havnefjøset på Koengen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Havnevesenet stod fra 1876 for drift av et havnefjøs på Bradbenksbryggen, omtrent der ”Beffen” legger til. Havnefjøset ble benyttet til å gi nattely til kyr, kalver og sauer som ankom med fjordabåtene for slakting i de mange små slakteriene i Skuteviken. Fjøset var også i bruk til ”opstaldning” av hester.

På grunn av Slottsgatens utvidelse og økt plassbehov på kaien, ble fjøset revet. Havneingeniøren bygde i 1912 et nytt, midlertidig fjøs på Koengen i påvente av det planlagte kommunale slaktehuset. I 1919 stengte havnefjøset, og kveget ble flyttet til det nyopprettede slaktehuset i Sandviken. Fjøset på Koengen ble revet i 1937 da Det Bergenske Dampskibsselskab kjøpte tomten.

Havneingeniørens byggetegning av nytt havnefjøs fra 1912. Fjøset var innredet med 73 båser. Arkivet etter Bergen havnefogd, Bergen Byarkiv.
Havneingeniørens byggetegning av nytt havnefjøs fra 1912. Fjøset var innredet med 73 båser. Arkivet etter Bergen havnefogd, Bergen Byarkiv.