Gå tilbake til:
Du er her:

Hotel Rosenkrantz - folkekjøkken og folkehotell

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

I 1913 ble det nedsatt en komité for å utrede fremtiden til den kommunale bespisningsordningen for fattige. I 1917 vedtok formannskapet å bygge et nytt folkekjøkken kombinert med folkehotell. Driften skulle også utvides med pølsemakeri, fiskematkjøkken, lunjskafé og kaffestue. I 1918 ble arbeidet i Rosenkrantzgaten satt i gang. Det viste seg etter hvert at bygget ville bli langt dyrere enn antatt. Prisstigningen var stor, og det var heller ikke bevilget penger til utstyr og innredning. På grunn av boligmangelen etter bybrannen i 1916 ble det likevel vedtatt å gjøre ferdig anlegget. Med 65 doble og 109 enkle rom ble hotellet ansett som et viktig tilskudd til boligmassen.

Hotel Rosenkrantz sto ferdig i 1921. Bygningen er utført i pusset mur med detaljer i huggen stein. Hotellet ble tegnet av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, og tegningen viser fasaden mot Rosenkrantzgaten. Arkivet etter Arnesen og Darre Kaarbø.
Hotel Rosenkrantz sto ferdig i 1921. Bygningen er utført i pusset mur med detaljer i huggen stein. Hotellet ble tegnet av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, og tegningen viser fasaden mot Rosenkrantzgaten. Arkivet etter Arnesen og Darre Kaarbø.