Hvor gløgge er vi i Bergen?

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2020 vil vi hente frem dokumenter fra 900-årsjubileet i 1970. Først og fremst finnes disse i arkivet etter Byjubileumskomiteen.

«Like for ulike». Foto av Den Nationale Scene. Fra arkivet etter Byjubileumskomiteen.
«Like for ulike». Foto av Den Nationale Scene. Fra arkivet etter Byjubileumskomiteen.
Bilde: Fotograf ukjent

Bergenseren anno 1970 var så glad i lotterier at Aprilsnarr-dagen fikk en egen mappe i jubileumsarkivet. Komiteen arrangerte da en skarpsindighetskonkurranse som gikk ut på å finne en feil bokstav på en av byens bygninger den 1. April. Observante trafikanter sendte inn så mange svar at postboksen var sprekkeferdig i to dager. Til vår fornøyelse havnet en del av dem i arkivet.

Noen tolket oppdraget som en aprilspøk og andre sendte svar på vers. Noen fikk hele familien til å signere på hvert sitt brev, avslørt av samme papir, samme penn, samme sirlige håndskrift og samme gale svar. Unge Svein misforsto og fant en feil på side tre i avisen. Flere tok sentrumsrunden og sørget for at vi for all framtid vet hvilke skilt som var defekte, eller hang på snei i byen, den 1. april 1970. Blant annet viste det store Viking reklameskiltet på torget, som målte temperaturen i byen, «i går kveld en lufttemperatur på +31 grader, noe man jo har all grunn til å betvile riktigheten av».

Skjalg Harald stod på Ole Bulls plass og lot øynene følge bygningene i nærmeste omkrets, da de med ett falt på tittelen på Shakespeares skuespill som gikk på Den Nasjonale Scene, der «Like for like» var blitt forvandlet til « Like for ulike». Det samme gjorde Kåre J., som allerede klokken 07.10 mente å kunne observere en morgenfrisk og opplagt jubileumsgeneral, Carl. O. Gram Gjesdal, i luftig svev på teaterets fasade mens han la til en bokstav som ikke skulle være der. Det hadde de rett i!

Alice, Stein Rune, Frank, Tor Henrik og Inger Norma ble plukket ut som vinnere blant 312 riktige svar, og fikk en helaften med partner. Det vanket teaterforestilling på Den Nasjonale Scene og middag på Willies (i dag Ricks) sammen med Thomas Breivik og skuespillerinnen Inger Marie Andersen. Under en høytidelig loddtrekning samme aften, vant tre av dem dessuten 500 kroner i ekstrapremie.