Gå tilbake til:
Du er her:

Kirkevoll skole i Fana

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Fra 1917 ble det arbeidet med byggeplaner for ny skolebygning til Kirkevoll skole. Det gamle skolehuset var for trangt, og skolestyret hadde i noen år leiet en stue i prestegården. I desember 1920 utarbeidet bygningssjef Erling Ross planer og tegninger til et nytt skolehus. Planene kom ikke til politisk behandling i formannskapet. Andre skoler i kommunen arbeidet under dårligere forhold og ble derfor prioritert. I 1928 fikk bygningssjef Ross i oppdrag å utarbeide en plan for tilbygg og ombygging av eksisterende skolehus, og i mars 1931 bevilget Fana Herredsstyre midler til bygging etter denne planen. Ny skole ble derfor ikke bygget.

Bygningssjef Erling Ross' tegning til ny "Folkeskole paa Kirkevold", datert desember 1920. Skolen var tenkt oppført i teglstein på en tomt skolestyret hadde pekt ut på kommunens eiendom Frøisvoll.
Bygningssjef Erling Ross' tegning til ny "Folkeskole paa Kirkevold", datert desember 1920. Skolen var tenkt oppført i teglstein på en tomt skolestyret hadde pekt ut på kommunens eiendom Frøisvoll.
 

Videre på internett