Gå tilbake til:
Du er her:

Nordnes svømmestadion

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

I 1935 startet planleggingen av et nytt badeanlegg på Nordnes. Sjøbadet fra 1910 var blitt slitt og utidsmessig. Utvalget for de kommunale bad arbeidet på 1950-tallet for et kombinert anlegg; renselsesbad, friluftsbad og konkurransestadion. Anlegget skulle inneholde et 50 metersbasseng med stupetårn og skyvebro, slik at bassenget kunne deles i to. I tillegg skulle det være et mindre barnebasseng med lekeplass i nærheten. Videre ble det planlagt garderober, sanitæranlegg, badstue, serveringsbod, tilskuerplasser samt flere spesialrom. I 1953 vedtok bystyret å bevilge penger til anlegget. På samme tid ble også Sentralbadet planlagt. I 1954 ble anlegget utsatt på ubestemt tid til fordel for Sentralbadet. Dagens sjøbad, bygget i 1964, er sterkt redusert i forhold til de opprinnelige planene.

Sivilingeniør Sven Thaulow og arkitekt Hans Grinde stod for utformingen av det planlagte badeanlegget på Nordnes. Arkivet etter Badeadministrasjonen, Bergen Byarkiv.
Sivilingeniør Sven Thaulow og arkitekt Hans Grinde stod for utformingen av det planlagte badeanlegget på Nordnes. Arkivet etter Badeadministrasjonen, Bergen Byarkiv.
 

Videre på internett