Gå tilbake til:
Du er her:

Observatorium på Nordnes

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem dokumenter som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Dokumentene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

"I Skibsfartens Interesse" oppførte Bergen kommune i 1855 et lite observatorium på Nordnes. Observatoriebygningen lå like ved Frederiksberg festning og herfra ble det utført både astronomiske, meteorologiske og magnetiske observasjoner.

Observatoriet ble drevet av observator Åstrand, som bodde i bygningen sammen med familien sin. Allerede i 1859 søkte kommunen Stortinget om midler til å oppføre en ny og mer tidmessig bygning. Det gamle var da i så dårlig stand at observator Åstrand fryktet for sikkerheten til både beboere og de kostbare instrumentene og bøkene som befant seg i bygningen. Byggesaken trakk i langdrag og først i 1869 ble det reist en ny og større bygning et lite stykke fra den gamle. I 1902 ble observatoriet revet for å gi plass til Bergen Sjømannskole.

Observatorium på Nordnes bilde
Det nye observatoriet ble reist etter tegninger av arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz (1813-1887) og var en enetasjes bygning med et observatorietårn. Tegningen viser et tidligere utkast fra 1862, tegnet av arkitekt Frederik Hannibal Stockfleth (1817-1863). Arkivet etter Bergen Magistrat, Bergen Byarkiv.