Gå tilbake til:
Du er her:

Sandviken skole

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Sandviken skole ble bygget i perioden 1896 - 1898 og revet i 1988. Arkitekt var Adolph Fischer. Skolens historie går imidlertid tilbake til ca. 1744, og det første skolehuset ble tatt i bruk 1784. Skolebygningen i Sandviksveien 7 som var ferdig oppført i 1898, hadde 21 klasserom, kontor, lærerrom og naturfagrom. I kjelleren var der bad, to sløydrom og rom for sentralfyring. Etter få år ble skolen for liten, og i skoleåret 1906/1907 ble et nytt tilbygg tatt i bruk. Dette ga skolen flere klasserom, sangsal, skolekjøkken, og i tillegg egne bygg til gymnastikksal og vaktmesterbolig. I 1986 vedtok Bergen bystyre at skolen skulle rives, fordi politikerne ikke kunne forsvare å bruke millioner av kroner til rehabilitering. På tomten ble det bygget serviceboliger for eldre.

Sandviken skole med tilbygg, gymnastikksal og skoleplass. Fotograf ukjent, uten år. Arkivet etter Sandviken skole, Bergen Byarkiv.
Sandviken skole med tilbygg, gymnastikksal og skoleplass. Fotograf ukjent, uten år. Arkivet etter Sandviken skole, Bergen Byarkiv.