Gå tilbake til:
Du er her:

Stereokort/Stereofotografi av Tyskebryggen

I 2015 vil Bergen Byarkiv fokusere på foto i arkivene. Hver måned presenter vi et foto som er typisk eller utypisk for arkivet det er hentet fra.

Tyskebryggen på slutten av 1890-tallet. Copyright: Keystone View Company, Meadville, Pa. St. Louis Mo. 1903. Fra Bergen Byarkivs fotosamling.
Tyskebryggen på slutten av 1890-tallet. Copyright: Keystone View Company, Meadville, Pa. St. Louis Mo. 1903. Fra Bergen Byarkivs fotosamling.
 

Fotoet kan dokumentere kommunal eller privat virksomhet, eller det kan helt tilfeldigvis ha blitt en del av et arkiv. Vi vil vise fotoets opphav og funksjon, samt formidlingsevne og plassering i arkivet. Månedens foto er et Stereokort eller stereofotografi av Tyskebryggen fra Bergen Byarkivs fotosamling.

For en del år siden kom byarkivar Arne Skivenes over en liten samling stereokort/stereofotografi i et antikvariat. Denne samlingen og et stereoskop for fremvisning av denne type bilder er nå inkludert i Bergen Byarkivs fotosamling. Den består av 36 stereokort fra ulike deler av verden, der spennet motivmessig går fra bondebryllup i Hardanger til kokospalmelund ved Lake Worth i Florida. De kan dateres til siste halvdel av 1890-tallet og tidlig 1900-tall. Blant disse stereokortene finnes foto av blomstrende kaktus, koreanere fra Seoul, en arrangert komisk scene og Eide i Granvin kommune. Alle var produsert av Keystone View Company, Meadville i Pennsylvania, som omkring 1905 var verdens største produsent av stereofotografi. Stereokortene kunne ha trykt tekst på baksiden, en tekst som skildret motivene eller fortalte en liten historie. Brukeren/betrakteren kunne bli undervist eller underholdt av tekst og bilde.

Stereokortene settes inn i et stereoskop. Dette er et apparat som er konstruert for å gi illusjon av tredimensjonalitet, romfølelse og dybde når en ser på en type tilpassede, egentlig todimensjonale, fotografier. Hvert øye ser objektet i en litt forskjøvet vinkel enn det andre øyet, grunnet avstanden mellom dem. Dette gir hjernen indikasjon om avstand til objektet. Denne persepsjonen får frem rom- og dybdefølelse. Dette prinsippet ble utnyttet av produsentene av stereokort. To bilder ble tatt på samme avstand med objektivet forskjøvet tilsvarende øyeavstanden mot høyre. Ved å betrakte begge bildene, som var montert i samme ramme, samtidig gjennom stereoskopet, oppsto illusjon av dybde og tredimisjonalitet.


Flere Stereokort fra Keystone View Company, Meadville, Pa.

Stereoskop fra ukjent produsent og stereokort fra Keystone View Company. Fotograf: Knut Skeie Aksdal, Bergen Byarkiv, 2015.
Stereoskop fra ukjent produsent og stereokort fra Keystone View Company. Fotograf: Knut Skeie Aksdal, Bergen Byarkiv, 2015.
 

Stereokortet fra Tyskebryggen, som Bryggen het før 1945, er fra slutten av 1890-tallet. Fotoene er tatt noen år før Keystone View Company skaffet seg copyright i 1903. Hele husrekken på Bryggen er komplett, og trikkeskinnene/trikken som i noen år gikk her er ennå ikke flyttet. Kortets bakside har tekst som i korte trekk forteller historien til «the old German Quay or Tydskebryggen». Slik ble undervisnings- og underholdningsaspekter ivaretatt både for turister som eventuelt kjøpte kortet i Bergen, og for andre som tilegnet seg det på andre måter. Stereokortene var umåtelig populære før levende film ble vanlig utover 1900-tallet. Private hjem og undervisningsinstitusjoner var blant kundene. Fremveksten av filmindustri flere steder i verden fikk konsekvenser for produksjonen av stereofotografi, og utover på 1900-tallet ble det produsert færre og færre stereofoto før produksjonen stoppet på 1950-tallet.

Les mer