Gå tilbake til:
Du er her:

Tinghuset

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Bergen tinghus regnes som et av hovedverkene til Egill Reimers, som vant arkitektkonkurransen i 1928. Det monumentale bygget er preget av italiensk ungrenessanse og nygotikk.

Tomten man fikk tildelt da brannstrøket etter 1916 skulle reguleres, er relativt tilbaketrukket og beskjedent. En artikkel i Morgenavisen i 1928, med overskriften ”Justitsbygningen i Bergen, og rettsbegrepet arkitektonisk utformet”, hevdet at hverken tomt eller program var ideelt, og undergravet tvert om både rettsbegrepet og den samfunnsmessige betydningen av et justisbygg i Norges nest største by. Skjønt tinget hadde hatt mer kummerlige kår. I 1568 ble retten avholdt i Gamle Rådhuset, og først på 1860-tallet bygget man et eget bygg for tingretten i rådhuskvartalet.

Konkurranseutkast ved arkitektene Arne og Ole Halvorsen, kalt "Rex Popolo". Et stilrent bygg i nyklassisistisk stil som aldri ble oppført. I programmet for arkitektkonkurransen ble de økonomiske aspektene fremhevet, så vel som at fasaden skulle stå for en våt bergensvinter. Fra arkivet etter arkitektene Arne og Ole Halvorsen, Bergen Byarkiv.
Konkurranseutkast ved arkitektene Arne og Ole Halvorsen, kalt "Rex Popolo". Et stilrent bygg i nyklassisistisk stil som aldri ble oppført. I programmet for arkitektkonkurransen ble de økonomiske aspektene fremhevet, så vel som at fasaden skulle stå for en våt bergensvinter. Fra arkivet etter arkitektene Arne og Ole Halvorsen, Bergen Byarkiv.
 

Videre på internett