Gå tilbake til:
Du er her:

Torghall på Zachariasbryggen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Allerede i 1898 ble det foreslått å bedre forholdene for Bergens torghandel ved å bygge en overbygd torghall. Forslaget ble gjenopptatt flere ganger og i 1913 var saken til behandling i bystyret. Stadsarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962) hadde utarbeidet planer for en toetasjers bygning på 2038 m2. Torghallen skulle inneholde en stor salgshall, auksjonslokaler for fisk og landbruksprodukter, kjøle- og fryserom, kaffehus, butikker, kontorer og et offentlig toalett. For å unngå at bygningen tok opp for mye plass på Torget ble det besluttet å utvide Zachariasbryggen og plassere den der. De samlede kostnadene var satt til hele 532.500. Torghallplanene fra 1913 ble ikke realisert, bl.a. på grunn av krigsutbrudd og bybrann.

Det ble lyst ut en nordisk arkitektkonkurranse om fasadeutformingen. Tegningen viser et av konkurranseutkastene, utarbeidet av arkitektene Adalbert Stuber Kielland (1879-1956), Christian von Munthe af Morgenstierne (1880-1967) og Arne Eide (1881-1957). Arkivet etter Byggprosjektavdelingen. Bergen Byarkiv.
Det ble lyst ut en nordisk arkitektkonkurranse om fasadeutformingen. Tegningen viser et av konkurranseutkastene, utarbeidet av arkitektene Adalbert Stuber Kielland (1879-1956), Christian von Munthe af Morgenstierne (1880-1967) og Arne Eide (1881-1957). Arkivet etter Byggprosjektavdelingen. Bergen Byarkiv.
 

Videre på internett