Gå tilbake til:
Du er her:

Dagligliv

Krigens mange påkjenninger og de spesielle forhold okkupasjonen førte med seg preget hverdagen til alle nordmenn. Vareknappheten var til tider meget stor, og det meste av forbruksvarer var rasjonert under krigen. Enkelte perioder oppstod det direkte matmangel blant annet i Bergen.

Men folk fikk endene til å møtes gjennom stor oppfinnsomhet. Alt ble tatt i bruk - og dersom ting gikk i stykker, ble de reparert. I det daglige holdt også mange motet oppe gjennom å lytte til nyheter fra London, som gjerne skrevet ned og distribuert i det skjulte.

Nyhetene fra London 7-11-41.
Nyhetene fra London 7-11-41.
 

Transkribert:

Nyhetene fra London 7-11-41.

Stalin har holdt en stor tale ved militærparade i Moskva i anledning 24års-dagen for revulo (for r) sjonen. Han erklærte at Russland er i en bedre stilling enn i 1918. Vårt land er mange ganger rikere med hensyn til industri, råvarer og matvarer. Dessuten har Russland støtte fra alle sine allierte. De tyske overfallsmenn står overfor en katastrofe. Tyskland ønsker en ødeleggelseskrig, og en ødeleggelseskrig skal de få. Eden har sendt hilsen til Molotov, og bekrefter den britiske regjerings støtte. President Roosevelt har erklært at det amerikanske folk er gått inn for at alle folk skal bli fri igjen. Nasistene har forvandlet Tyskland til et eneste stort slavemarked.

Motangrep av russere på Moskvafronten. Tyskerne stoppet her overalt. Timosjenko yder sterk motstand. Tyskerne er stoppet opp ved Sebastopols ytre forsvarslinjer. Murmansk er angrepet bare 2 ganger etter at de britiske flyvere er ankommet dit. 15 tyske fly skutt ned her. Wilhelmshafen, Hamburg og andre steder i Vest-Tyskland bombet i natt. 1 britisk fly savnes. 533 skip er senket eller ødelagt de siste 6 måneder. Kaptein Riiser-Larsen har fått kontreadmirals grad. Over-retten i Gøteborg har avsagt kjennelse over at de 11 båter ikke blir beslaglagt."

Last ned