Gå tilbake til:
Du er her:

Holdningskampen

Plakat med bilde av Qiusling i gale med teksten: Vanære og forakt hat Quislings fed ham brakt.
Plakat med bilde av Qiusling i gale med teksten: Vanære og forakt hat Quislings fed ham brakt.
 

Under krigen var produksjon av alle typer propagandamateriale en sentral del i motstandskampen. Illegale aviser, småtrykk, plakater og løpesedler formidlet nyheter og paroler til sivilbefolkningen. Gjennom de såkalte parolene kunne folk få rede på hvilke linjer de kunne forholde seg til i kampen mot tyskerne.

En del av propagandamaterialet var rettet mot de tyske soldatene stasjonert i Norge. Dette materialet, produsert blant annet av det såkalte "Deutsche Freiheitspartei", det vil si norske motstandsfolk, tok sikte på å svekke den tyske krigsmaskinens kampmoral. En god del slik "svart propaganda" ble produsert i Storbritannia og spredt i tysk-okkuperte områder.

Last ned