Gå tilbake til:
Du er her:

Krigsødeleggelser

Eksplosjonen om bord det nederlandske lasteskipet Vorboode 20.4 1944 forårsaket store ødeleggelser i Bergen.
Eksplosjonen om bord det nederlandske lasteskipet Vorboode 20.4 1944 forårsaket store ødeleggelser i Bergen.
 

I 1944 ble Bergen hjemsøkt av tre større katastrofer som i særlig grad gikk ut over sivilbefolkningen i byen. Den 20. april 1944 eksploderte en lastebåt fullastet med sprengstoff ved Festningskaien på Vågen midt i byens hjerte. Eksplosjonen førte til store sivile tap, samt til at deler av Bergen sentrum ble fullstendig rasert.

På høsten av det samme året omkom blant andre 60 skolebarn og deres lærere etter et britisk bombetokt mot den tyske ubåtbasen på Laksevåg. Under bombetokten 4.10 1944 traff britenes bomber Holen skole rett overfor ubåtbunkeren.

Tre uker senere, 29.10 1944 angrep britene på nytt. Denne gangen gikk det mest ut over bebyggelsen på Nøstet og på Engen.
 

Oversiktsbilde etter ødeleggelsene på Nordnes 20.april 1944. I forgrunnen krysset mellom Tollbodalmenningen og Fredriksbergsgate. (Arne Lyngvis samling. Fotograf ukjent.A-2848.026/Y/0001/01)
Oversiktsbilde etter ødeleggelsene på Nordnes 20.april 1944. I forgrunnen krysset mellom Tollbodalmenningen og Fredriksbergsgate. (Arne Lyngvis samling. Fotograf ukjent.A-2848.026/Y/0001/01)
 
Brannvesenets bil nr.9 fotografert foran ruinene av Det gamle teater på Engen etter flyangrepet 29.oktober 1944. (Arne Lyngvis samling. Fotograf ukjent. A-2848.026/Y/0001/01)
Brannvesenets bil nr.9 fotografert foran ruinene av Det gamle teater på Engen etter flyangrepet 29.oktober 1944. (Arne Lyngvis samling. Fotograf ukjent. A-2848.026/Y/0001/01)