Gå tilbake til:
Du er her:

Borgervæpningen på Digitalarkivet

I 2020 har vi startet publisering av kilder på Digitalarkivet, som en jubileumsgave til bergenserne og andre! I løpet av året vil vi legge ut nye kilder jevnlig.

Først ut er arkivmateriale etter borgervæpningen i Bergen.

Borgervæpningen var et militært og sivilt ordensvern og forsvar av byen. Det ble opprettet på 1200-tallet, og hadde omtrent samme funksjon frem til det ble nedlagt 600 år senere, i 1881. Arkivmaterialet etter borgervæpningen er i hovedsak fra 1800-tallet, men det finnes også materiale fra 1700-tallet. På Digitalarkivet kan du nå bla i skannete mannskapsfortegnelser, ruller, ansiennitetslister og journaler fra ulike perioder på 1800-tallet.

Det meste av materialet som er tilgjengelig på Digitalarkivet er ulike ruller, der man finner opplysninger om mannskapet, som navn, yrke/stand og bosted. Rullene kan derfor gi nyttige opplysninger for slektsforskere, ikke minst fordi de dels dekker perioder der det ikke finnes folketellinger. Flere av rullene gir også oversikter over hvilke våpen hver enkelt hadde, og de kan fortelle oss om hvordan borgervæpningen var organisert. De tre journalene kan, gjennom korte sammendrag av alle innkomne brev, gi opplysninger både om borgervæpningens arbeidsområder og om hendelser i byen – fra branner til ulovligheter som tobakksrøyking på feil sted.

I forbindelse med publisering av arkivmaterialet på Digitalarkivet, har Knut Geelmuyden og Hans Sindre Lothe Rein skrevet en inngående artikkel om borgervæpningens historie og arkiv. Artikkelen forteller om de ulike sidene av borgervæpningen fra oppstarten på 1200-tallet og frem til 1881. Vi kan lese om arbeidsoppgaver, organisasjon og ledelse, og om uniformer og regelverk. Til slutt vil noen av årsakene til borgervæpningens nedleggelse bli belyst. Artikkelen forteller også mer inngående om kildene som er publisert på Digitalarkivet, og om hva kildene forteller og hvordan de kan anvendes.

Her finner du en oversikt over det publiserte materialet på Digitalarkivet.

Arkivportalen finner du en oversikt over hele arkivet etter borgervæpningen, også det som ikke er digitalisert.

Borgervæpningen på Digitalarkivet bilde
 
 

Last ned