Barnetråkk
Bilde: Nina Blågestad

Barnetråkkregistreringer

Bergen kommune har i forbindelse med områdesatsingsprosjekt og større planarbeid gjennomført barnetråkkregistreringer.

Barnetråkk er en metode for å registrere barn og unges bruk av uteområder. Selve barnetråkkregistreringen foregår ved at barna selv, ved hjelp av kart, tegninger og engangskamera, forteller hvordan de oppfatter områder i sitt nærmiljø.

I noen tilfeller har Bergen kommune også gjort en planfaglig vurdering som grunnlag for aktuelle tiltak i området.

En gjennomgang av metoden og erfaringer med barnetråkk er beskrevet i en byrådssak.

Rapportene

 

 

Barnetråkkregistreringer bilde
Barn og unge registrerer sin bruk av uteområder ved hjelp av kart, tegninger og engangskamera.
Bilde: Ingunn Renolen