Les sakene fra byrådet 21. mars

Byrådet legger områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden på høring og foreslår plan for transformasjon av Storaneset i Arna.

På møtet torsdag 21. mars har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune