Les sakene fra byrådet 25. januar

Byrådet har blant annet behandlet sak om nytt bofellesskap i Midttunvegen, utskifting av ventilasjonssystem på Slettebakken skole og navneendring på Nattland oppveksttun.

På møtet torsdag 25. januar behandlet byrådet blant annet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune