Les sakene fra byrådet 26. januar

Byrådet vil starte arbeidet med ny handlingsplan for barnevernet og handlingsplan for tjenester til barn og unge, og foreslår ny tilskuddsordning for klubbeide idrettsanlegg.

Torsdag 26. januar holdt byrådet møte.  

Vedtak  

Saker som blir avgjort av byrådet: 

Innstillinger 

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.