Les sakene fra byrådet 4. april

Aktuelle saker er blant annet strategi for fastlegeordningen, nytt bofelleskap på Nedre Totland, kjøp av 40 kommunale boliger for større familier samt kommunens årsmelding for 2023.

På møtet torsdag 4. april har byrådet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune