Les sakene fra byrådet 7. april

Av aktuelle saker er Kulturplan for mennesker med utviklingshemming for 2022-2026, rammer for etablering av bydelsutvalg og regulering av cruicetrafikken i Bergen.

Torsdag 7. april holdt byrådet møte. 

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.