Folkevalgtopplæring Bergen bystyre 31. oktober og 1. november 2019

Dagen etter konstituerende møte i Bergen bystyre ble det avholdt opplæring av nye og gamle representanter i bystyret. Her kan du lese hele programmet, og se presentasjonene som ble holdt.

Program for samlingen:

Torsdag 31. oktober

Ordfører Marte Mjøs Persen: Velkommen

Prosessansvarlige Petter Steen (tidligere ordfører i Haugesund) og Lasse Østmark (tidligere bydelsdirektør i Oslo): Orientering om opplegget for de to dagene.

Bystyredirektør Roar Kristiansen: Endringer og tilpasninger i styringsformen i Bergen kommune. Bystyret, bystyreutvalgene og lokaldemokratiet.

Avdelingsdirektør i KS Frode Lindtvedt: Den nye kommuneloven

Petter Steen og Lasse Østmark: Etikk, Folkevalgt i et parlamentarisk system

Fredag 1. november

Thomas Hagen (Kaukas) om automatisk varainnkallingssystem

Tidligere bystyrerepresentant Torstein Dahle: Kommuneregnskap og budsjett

Finansdirektør Kristin Ulvang: budsjett og budsjettoppfølging i Bergen kommune

Leder av kontrollutvalget Henning Warloe og Birte Bjørkelo (Deloitte): Kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon

Byrådsleder Roger Valhammer: Byrådet og byrådsavdelingenes system for internkontroll

Bystyredirektør Roar Kristiansen: Bystyreutvalgenes politiske tilsynsansvar

Fylkesrådmann i Nye Vestland fylkeskommune Rune Haugsdal: Det nye Vestland fylke

Byrådsleder Roger Valhammer; Bergen i det nye Vestland fylke

Folkevalgtopplæring Bergen bystyre 31. oktober og 1. november 2019 bilde
Kristin Ulvang orienterer om budsjett og budsjettoppfølging
 

 

Vedlegg