Praktisk gjennomføring av møter

Her blir det lagt ut informasjon av praktisk karakter om gjennomføringen av politiske møter.

Bystyremøtene holde normalt en gang i måneden, utenom i juli og august. I utvalgsmøtene behandles sakene som skal til bystyret, de blir behandlet i utvalgsmøtene som vanligvis holdes to uker før bystyremøte.

Forretningsutvalget møtes en gang i uken,  hver tirsdag, forretningsutvalget fordeler sakene til utvalgene.