Kommende digitalt møteverktøy (møteadministrasjonssystem)

Det arbeides med å ta i bruk et digitalt møteverktøy (møteadministrasjonssystem).

I en slik portal skal alle møtedeltakere kunne be om ordet, stemme, sende inn forslag, melde forfall, be om habilitetsvurdering mv. Møteleder skal kunne bruke løsningen for å styre talerlisten, organisere voteringer mv.