RSS

Lover og retningslinjer

Lover og regler

Bergen kommune har flere forskrifter og reglement det er viktig med kjennskap til, her finner du en lenke til dem, samt en oversikt over andre generelle lover som regulerer kommunens virksomhet.

Rettigheter og plikter

Som folkevalgt har du en rekke rettigheter, men også plikter. I denne artikkelen vil du finne en oversikt over disse.