Meld inn dine opplysninger snarest

Alle nye folkevalgte må i et elektronisk skjema registrere opplysninger om seg selv så snart som mulig.

Bystyrets kontor trenger noen opplysninger fra deg for å legge best mulig til rette for arbeidet du skal gjøre som folkevalgt. Vi ber deg om å fylle inn opplysningene så snart som mulig.

Åpne registreringsskjema (innlogging via Idporten)

Kontakt Bystyrets kontor på e-post dersom du har spørsmål om registrering av opplysninger: administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no.