Orientering i UFKN

Utvalg for finans , kultur og næring fikk i møte den 14. mars orienteringer om planer for Griegkvartalet og fra Nasjonalt senter for immateriell kulturarv i Bergen. Les presentasjonene her.