RSS

Ny som folkevalgt

Les om FirstAgenda Prepare her

FirstAgenda Prepare er et system som lar deg laste ned sakspapirer til politiske møter. Les her mer om hvordan du bruker dette programmet.

Velkommen som ny folkevalgt

Som folkevalgt gjør du en viktig jobb for byen vår. Du bidrar til at lokaldemokratiet og vår styreform fungerer. Uten deg og de andre folkevalgte vil ikke lokaldemokratiet fungere.

Registrer deg som folkevalgt

Alle nye folkevalgte må i et elektronisk skjema registrere opplysninger om seg selv så snart som mulig, og senest innen 25. oktober.

Opplæringstilbud

Som bystyrerepresentant har du et selvstendig ansvar for å sette deg inn i nødvendige lover, regler og retningslinjer for folkevalgte. Du tilbys også ulike opplæringstilbud.