RSS

Utvalg for barnehage, skole og idrett

Befaring og utvalgsmøte, utvalg for barnehage, skole og idrett, 13. februar

Utvalg for barnehage, skole og idrett var på befaring i Loddefjord den 13. februar. Deretter ble det avholdt utvalgsmøte.

Presentasjoner fra utvalg for barnehage, skole og idrett sitt møte 16. januar

Utvalg for barnehage, skole og idrett avholdt møte 16. januar. I starten av møtet var det lagt opp til fagopplæring, muntlige innlegg og orienteringer.

Presentasjoner fra utvalg for barnehage, skole og idrett sitt møte 5. desember 2023

Utvalg for barnehage, skole og idrett hadde møte 5. desember, her ble blant annet sak om byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 behandlet.

Innspillsmøte for budsjett i utvalg for barnehage, skole og idrett sitt møte 28. november 2023

Utvalg for barnehage, skole og idrett holdt i forbindelse med budsjettbehandling innspillsmøte for budsjett.

Presentasjoner fra utvalg for barnehage, skole og idrett sitt møte 7. november 2023

Utvalg for barnehage, skole og idrett hadde sitt første møte i inneværende bystyreperioden den 7. november. I starten av møtet var det lagt opp til fagopplæring om ansvarsområdene til utvalget.