RSS

Utvalg for helse og sosial

Holdt høring om kommunale botiltak

Utvalg for helse og sosial holdt høring om kommunale botiltak i Bjørnsonsgate 4 fra onsdag 13. mars klokken 09.00. Høringen kan sees i opptak på kommunens nettsider.

Presentasjoner fra UHSO 17. januar 2024

Utvalg for helse og sosial hadde i sitt møte 17. januar både muntlige innlegg og orienteringer. De presentasjonene som ble vist kan du finne her.

Presentasjoner fra UHSO 6. desember 2023

Utvalg for helse og sosial presentert tilleggsinnstilling 1 til budsjett 2024 og HØP 2024-2027, i artikkelen under finner du presentasjonene.

Fagopplæring i utvalget 8. november 2023

Utvalg for helse og sosial hadde fagopplæring i sitt første møte for perioden den 8. november 2023. Under finner du presentasjonene som ble lagt fram fra de to byrådsavdelingene.