RSS

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Bergen kommune er opptatt av at både ansatte og folkevalgte skal opptre tillitsskapende og utviser høy etisk standard.

Registrering av økonomiske interesser

Bystyret anbefaler at de som omfattes av frivillig registrering av økonomiske interesser registrerer alle relevante opplysninger.

Gaveregister

Bergen bystyre har vedtatt retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver.